Nieuws

Hypotheekregels 2017

Heb jij je nieuwe droomhuis al gevonden? Of ben je nog aan het zoeken op de huizenmarkt? In 2017 veranderen de wettelijke voorwaarden voor het afsluiten van een hypotheek, waardoor je minder geld kunt lenen dan voorheen. Omdat er heel wat komt kijken bij het kopen van een huis, is het verstandig je hierin te verdiepen. Daarom hebben wij de belangrijkste wijzigingen voor je op een rijtje gezet.

Maximale hypotheek van 102 procent naar 101 procent: Stel: jij en je partner willen binnenkort samenwonen en het perfecte huis heb je al in het vizier. Vanaf 1 januari 2017 kan je dan nog maar 101 procent lenen. Als je bijvoorbeeld van plan bent om na 1 januari dat prachthuis van € 200.000 te kopen, kun je in plaats van € 204.000 dus nog maar maximaal € 202.000 euro aan hypotheek aanvragen. Dat kan lastig zijn, want bij de aanschaf van een huis komen een hoop extra kosten kijken die niet bij de koopsom zijn inbegrepen. Denk bijvoorbeeld aan de kosten van een makelaar, adviseur, taxateur en de overdrachtsbelasting. Voor die kosten moet je dan meer eigen geld inleggen en zo heb je minder speling in je budget.

Belastingvrije schenking gaat omhoog naar € 100.000:  Per 1 januari gaat het bedrag dat iemand eenmalig belastingvrij aan je mag schenken fors omhoog van € 53.016 naar € 100.000. Dankzij deze regeling kun je een groot deel van de financiering van je huis en je verbouwing rondkrijgen met een bedrag dat aan je geschonken wordt. Bovendien hoeft dat bedrag niet eens van je ouders te komen: ook andere familieleden, stiefouders, of zelfs je vrienden mogen dat bedrag belastingvrij aan je schenken. De enige voorwaarden zijn wel dat het geld wordt gebruikt voor de aankoop of verbouwing van je huis of aflossing van je hypotheek en dat de ontvanger tussen de 18 en 40 jaar is.

Als je door de wetswijziging in 2017 minder kunt lenen voor de aankoop en verbouwing van je huis, is zo’n extra potje met geld natuurlijk mooi meegenomen.


BTW-aangifte in 2016 onder de loep

De Belastingdienst gaat in 2016 strenger controleren of de btw wel in het juiste tijdvak wordt aangegeven. Hoe zit dat? Waar moet u op letten?

Nieuwe controlesystemen: De Belastingdienst implementeert in 2016 nieuwe controlesystemen met betrekking tot de btw-aangifte en het verschuiven van omzet. Voor het jaar 2016 wordt hier gelijk een aandachtspunt van gemaakt. De Belastingdienst zal er in 2016 strenger op toe gaan zien dat btw binnen het boekjaar in het juiste tijdvak wordt aangegeven. Let hier dus op bij het opstellen en indienen van btw-aangiften.

Uitreiken factuur: De btw moet worden aangegeven in het tijdvak dat de factuur wordt uitgereikt. Als de factuur te laat wordt uitgereikt, dan moet de btw worden aangegeven in het tijdvak dat de factuur had moeten worden uitgereikt. De factuur moet uiterlijk worden uitgereikt op de 15e dag na afloop van de maand waarin de levering/dienst is verricht. Dus levering op 1 februari, is uiterlijk 15 maart factureren. Bij een doorlopende dienst (zoals een management fee) moet er minstens één keer per kwartaal een voorschot worden gefactureerd. Vaker mag uiteraard ook. Deze voorschotten worden verrekend in de jaarafrekening.

Kasstelsel: Bij het kasstelsel moet de btw worden aangegeven in het tijdvak dat de levering of dienst is verricht. Het kasstelsel geldt voor ondernemers die voornamelijk goederen of diensten aan particulieren leveren en is onder andere verplicht voor winkeliers, kappers en horecabedrijven.

Aftrek voorbelasting: Ook voor aftrek van de aan u in rekening gebrachte btw (voorbelasting) is de factuur heilig. U kunt namelijk alleen btw aftrekken als u over een juiste factuur beschikt. Voor het tijdvak van aftrek is de datum op de factuur doorslaggevend. Het tijdstip van de levering of de dienst of het tijdstip waarop de factuur is betaald, is niet van belang voor het terugvragen van de btw. Zelfs als er vooruit is gefactureerd, moet de btw al worden afgetrokken in het tijdvak waarin deze is gefactureerd.

Boetes bij de btw-aangifte: De btw aangifte dient tijdig ingediend te worden. Bij een kwartaalaangifte is dat de laatste dag van de maand volgend op het kwartaal. Als u meer dan 7 dagen te laat bent, volgt er een boete van € 65. Deze boete wordt hoger als u vaker te laat bent met uw aangifte. Als u te laat aangifte doet, zit het er dik in dat u ook te laat betaalt. U weet immers niet hoeveel u moet betalen. Pas hiermee op, want met te laat betalen is de fiscus minder soepel. Uw betaling moet bij de fiscus binnen zijn uiterlijk op de laatste dag van de maand volgend op het betreffende kwartaal. Als u te laat betaalt maar nog wel binnen 7 dagen nadat u eigenlijk betaald had moeten hebben, krijgt u geen boete. Alleen als uw vorige betaling ook te laat was, krijgt u wél een boete (verzuimboete) en deze bedraagt 3% van het te betalen bedrag, met een minimum van € 50 en een maximum van € 5.278. Aangifte en betalen staan los van elkaar. Te laat aangifte doen én te laat betalen kan dus 2 boetes opleveren! Daarnaast bestaan er vergrijpboetes voor als er sprake is van opzet of schuld. U houdt bijvoorbeeld een deel van uw verkopen buiten de boeken en draagt daarover dan ook geen btw af. Bij een vergrijpboete moet de inspecteur aannemelijk maken dat er sprake is van opzet of schuld.

Uitstel van betaling: Als u krap bij kas zit en bewust een aangifte omzetbelasting indient die niet juist is (bijvoorbeeld een lage omzet in de btw aangifte zet of onterecht een nihilaangifte doet), bent u strafbaar. In dit geval dient u de aangifte juist en tijdig te doen en met de Belastingdienst een betalingsregeling treffen. Onder voorwaarden kan met één telefoontje al (maximaal) 4 maanden uitstel worden verkregen.


Voorkom zeer hoge belastingrente

De regels omtrent de rente van de Belastingdienst zijn de afgelopen jaren drastisch gewijzigd. Zo is de rente zeer hoog, zeker in vergelijking met het huidige rendement op een spaarrekening. Daarnaast behoort het sparen bij de Belastingdienst tot het verleden omdat in pricipe geen rente meer vergoed wordt door de Belastingdienst. Gelukkig kunt u de hoge belastingrente voorkomen door tijdig een voorlopige aanslag aan te vragen die uw te betalen belasting zoveel mogelijk benadert. Ook bij een teruggaaf is het raadzaam om een voorlopige aanslag aan te vragen, hiermee voorkomt u dat uw geld renteloos bij de Belastingdienst uitstaat.

De Belastingdienst berekent pas rente vanaf 1 juli na afloop van het belastingjaar. Voor het belastingjaar 2015 wordt dus vanaf 1 juli 2016 belastingrente in rekening gebracht. Bedenk echter dat als u een bedrag van de Belastingdienst tegoed heeft, u over het algemeen geen rente krijgt.

De hoogte van de belastingrente bij een aanslag inkomstenbelasting is momenteel 4% en bij een aanslag vennootschapsbelasting is dit 8,05%.

Tijdig betekent voor de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting 2015 dat voor 1 mei 2016 een voorlopige aanslag moet zijn aangevraagd. De Belastingdienst zal dan geen belastingrente berekenen over deze voorlopige aanslag.


Nieuwe verplichtingen voor werkgevers

Per 1 januari 2016 krijgen werkgevers te maken met nieuwe verplichtingen. Enkele maatregelen uit de Wet aanpak Schijncontructies zijn in werking getreden. Het gaat om girale betaling van het wettelijk minimumloon en een specificatie van een kostenvergoeding op de loonstrook.

Het is vanaf 1 januari 2016 niet meer toegestaan het minimumloon aan uw werknemer contant uit te betalen. Een girale uitbetaling van tenminste het netto wettelijk minimum loonbedrag is verplicht. Dat loon moet aan de werknemer worden uitbetaald op een bankrekening die (mede) op zijn naam staat. Heeft uw werknemer geen bankrekening dan kunt u het minimumloon niet uitbetalen. Contante betaling of uitbetaling op een andere bankrekening dan die van de werknemer, is vanaf 2016 immers niet meer toegestaan. Doet u dit wel dan begaat u een overtreding en riskeert u een boete.


Fiscus pakt onzakelijk lenen van bv aan

Een van de speerpunten van de Belastingdienst voor 2016 is het controleren van de hoogte van de rekening-courant van bv’s, het buitensporig renteloos lenen en het onttrekken van geld uit bv’s voor niet-zakelijke doeleinden. Dat maakte de Belastingdienst bekend tijdens de Intermediairdagen.

De verwachting is dat zeker 100.000 DGA’s in de problemen gaan komen wanneer de Belastingdienst deze controles gaat uitvoeren. Bij een gemiddelde schuld van 100.000 euro per dga gaat het om een totaalschuld 10 miljard euro dat onrechtmatig van bv’s geleend wordt. 

Check dus de hoogte van uw rekening-courant tussen de bv en privé en kom langs om u te laten adviseren.


Vanaf 1 januari 2016 zijn enkele regelingen veranderd. Dit kan gevolgen hebben voor de belasting die u moet betalen of terugkrijgt.

Bijtelling auto van de zaak

Hoe meer CO2 uw auto uitstoot, hoe hoger de bijtelling voor het privégebruik van uw auto wordt. De bijtelling is altijd een percentage van de cataloguswaarde van de auto. Voor 2016 veranderen de percentages.

Is voor het eerst een kenteken afgegeven in 2016? Dan geldt de bijtelling van de tabel hieronder.

CO2-uitstoot per kilometer Soort brandstof

Percentage van de cataloguswaarde

0 gram Alle brandstoffen 4%

50 gram of minder en meer dan 0 gram

Alle brandstoffen 15%
106 gram of minder en meer dan 50 gram Alle brandstoffen 21%
Hoger dan 106 gram Alle brandstoffen 25%